Naszą misją jest:

  • kompleksowa organizacja zatrudnienia obywateli ukraińskich w polskich firmach
  • szybkie zapewnienie kompetentnego personelu podstawowego szczebla w ramach pracy tymczasowej
  • profesjonalny dobór kadr specjalistycznych prowadzony z wykorzystaniem nowoczesnych metod rekrutacji i selekcji opartych
    o ustawicznie pogłębianą wiedzę interdyscyplinarną z zakresu HR
  • świadczenie usług w sposób kompetentny i przyjazny dla przedsiębiorców oraz kandydatów do pracy

Naszym celem jest partnerskie wspieranie przedsiębiorców we wdrażaniu nowoczesnych form zatrudniania i zarządzania zasobami ludzkimi oraz tworzenie nowych perspektyw rozwoju zawodowego dla uczestników rynku pracy poprzez działania na rynku lokalnym, ogólnopolskim i europejskim.